3/8 Rättvik

2 – Intense Boko – Känner jag inte, men ser ju lite intressant ut

6 – Firecracker – Långt framme med lite tur

8 – Zitor – Startsnabb, bäst på 1640, luring

12 – First Farming – Verkar trött