10/9 Romme

4 – Dennis De Castella – Har pausat och är svårbedömd

5 – Myrviks Pjokken – Känner jag inte

6 – C.Neway – Troligen långt framme

7 – Torte Lini – Bra i skymundan senast, långt framme

8 – Fonda Boko – Jättebra i sina senaste starter, bra chans