17/9 Solvalla

7 – Joy Frances Boko – Bra nog att vara plats med lite tur

9 – Belker – Alltid chans

12 – Digital Pro – Hade definitivt vinstkrafter sparade senast som instängd