21/1 Färjestad

2 – indian’s Cherie – Ser svårt ut

4 – Magnifik Gelj – Mycket bra senast, långt framme

5 – Turboson – Känner jag inte

6 – Miskos Tilia – Känner jag inte

7 – Sprite Ås – Troligen i striden

8 – Sugarcane Harvester – Känner jag inte