16/8 Örebro

1 – B.A.R. – Känner jag inte

3 – Chase Dreamcatcher – Känner jag inte

4 – Visual Contact – Startar ej

6 – Regina One – Är ju bra men svårt läge

7 – Mugger M.M. – Formen ok. troligen i striden

10 – Formel – Arriba – Känner jag inte

11 – Zamanta Clip – Känner jag inte