28/1 solvalla

2 – Grace From Above – Troligen plats

4 – Griminal Jack – också långt framme

6 – Morgan Atlas – Känner jag inte

7 – Korok – Svårt

8 – Garant Sund – Det här är ju en bra häst som borde vara långt framme här, men formen ser svårbedömd ut

9 – Tenzing – Finns förstås en liten risk att vi inte kan hålla ledning och kommer i problem, annars borde han vara svårslagen

10 – Romeo Amok – Uppåt senast men har nog för svårt läge