3/5 Åby

3 – How amazing Tooma – Bra men läget gör det förstås svårt

6 – Origo Tilly – Bakspår är en stor nackdel och vi kommer att få ett tungt lopp, jag tror vi är i striden ändå