5/8 Solvalla

1 – Firework – Om det är ett ”normalt” lopp för klassen så är hon nog långt framme

3 – Spyglass Hill – Kanske plats

4 – Boztheman – Har jag ingen bra koll på

8 – Åhej Hornline – Känner jag inte

10 – Rolex Bigi – intressant styrning, men jag vet inte mer än allmänheten

11 – Vivaldi U.R. – Känner jag inte