11/12 Romme

4 – Sara Vind – Känner jag inte

5 – B. Dollar – Tror på bra chans

8 – Wille Sherona – Känner jag inte

10 – Texas Joe – Är nog bra