7/3 Eskilstuna

7 – Victor A.U. – Spänstig och fin i träning och har  bra chans. Finns ju risk att vi inte kan hålla ledning och i så fall kan det bli problem