28/4 Gävle

1 – Jack’s Kitten – Förnuftig och fin, kan nog vara långt framme

2 – Guli Rubin – Krafter kvar senast, plats

4 – Exclusive Pointer – Smyger till en peng

5 – Jo Hejdu Maggen – Jämn och säker, kanske plats

6 – Mons Madeira – Har jag ingen bra kol på

8 – T. Dorsey – Kan inte dagsformen, men har hög kapacitet

9 – Tenzing – Strecka

11 – Additj – Känner jag inte