21/7 Karlshamn

1 – Dolce Vita – Känner jag inte, men det borde vara platschans

2 – Relation – Har gjort bra lopp i skymundan, borde vara bra chans

3 – Jetmon Heart – Känner jag inte

4 – Ed Tanic – Känner jag inte

5 – Thewayiam Ås – Topphäst, toppchans

7 – Majet Af Djupmyra – Tränar riktigt bra men är ju svårbedömd i första starten för oss

8 – Pekay Gold – Känner jag inte

9 – Hekate sund – Ser svårt ut