5/11 Eskilstuna

5 – Victor A.U. – Går bra varje gång och ska streckas

8 – Picasso Tilly – Mycket bra senast som tvåa, i striden

10 – Angel Of Attack – Är nog bra, men för svårt läge

11 – Bullyong – Väldigt hårt lopp senast, plats nu

12 – Bonjour Lascaux – svårbedömd