13/12 Bollnäs

2 – Real Struggel – Känner jag inte

5 – Gill Jubb – Känner jag inte

6 – Enge Lincoln – Länge sedan jag körde, så jag har dålig koll

8 – Origo Tilly – Är väldigt bra, men måste ju gå felfritt i loppen. Svårslagen felfri