18/3 Momarken, Norge

3 – B.Dollar – Fin form och är nog långt framme med lite tur

7 – Ni Talar Bra Latin – Bra häst men för svårt läge så jag ligger lågt

8 – Solör Stegg – Är på gång igen och jag är optimistisk den här gången trots hårt emot

11 – Wallaby – Känner jag inte