24/3 Romme

8 – Guli Glöd – Långt framme här

10 – Nygårds Henrik – Ser ut att vara bra chans

11 – Whinny – Ser svårt ut