20/5 Gävle

3 – Smefaxen – Bara galopper, svårbedömd

4 – Lily Sånna – Bra kapacitet, plats

5 – Falco Di Quattro – Känner jag inte

9 – Beppe Am – Liten platschans från fint läge