16/6 Romme

2 – Venezia As – Är nog bra

4 – Mr Planner – Känner jag inte

6 – Lex Peidei – Plats med lite flyt

7 – Lilly Sånna – Knappast helt frisk senast, bra häst i grunden men läget gör att jag ligger lågt den här gången

9 – Digger Lord – För svårt läge

10 – Närbyflickan – Känner jag inte

11 – Mogas Money – Hoppas på en peng