30/8 Solvalla

2 – Mara Boudream – Känner jag inte

5 – Twinberry – Höll bra efter hårt förstavarv senast, långt framme

8 – Ingemar Palema – Troligen i striden

9 – Sheila Laday – Jättebra i skymundan senast, jag tror på bra chans

10 -Victor A.U. – Plats