26/9 Eskilstuna

2 – Jolly Tooma – Känner jag inte

3 – Tempest – Känner jag inte

9 – Dacia Scoop – Tränat förbättrat men måste visa i lopp