11/10 Solvalla

1 – Bear Bahareh – Känner jag inte

2 – Rolex Tilly – Blev väl hetsig senast och det blev galopp. Kapabel nog att vara i striden

4 – Kashmary Night – Plats

5 – Mellby Fantom – Bra senast och mycket nära vinst, i striden

9 – Victor A.U. – Bra varje gång, långt framme igen även om spåret gör det svårt

10 – Valley Brodde – Har jag ingen bra koll på