21/3 Solvalla

2 – Digital Network – Tränar ganska bra men är förstås svårbedömd, så jag ligger lågt den här gången

4 – Murrvinn – Känner jag inte

7 – Rolex Tilly – Långt framme med lite tur

8 – Zangone – Ser ut som bra chans