1/4 Romme

8 – Diamond Of’Em – I striden med lite flyt

9 – Victor A.U. – Fin i årsdebuten, långt framme här också

11 – Let It Happen – Bra men för svårt läge

12 – Nassak – Har jag ingen bra koll på