28/6 Örebro

1 – Kinnonna Goj – Har väl inte riktigt tänt till ännu i år, plats

4 – Laryzza L.R. – Känner jag inte

5 – No Vacation – Känner jag inte

8 – Winnie Jovalley – Topphäst, långt framme

9 – Royal Marke – Känner jag inte