26/7 Gävle

2 – Takakkaw Goj – Mycket tränad, plats

3 – H.G.Mode – Känner jag inte

5 – Crosby – Känner jag inte

7 – Red Rooster – Stark och klarar distansen, kanske plats

8 – Lyckans Johan – Känner jag inte

9 – Volcan D’Inverne – Känner jag inte