10/12 Färjestad

4 – Victor A.U. – Mycket bra näst senast, senast fick han gå utvändigt ledaren och ledsnade, plats

5 – Marino Rasken – Känner jag inte