10/2 Romme

4 – Windy Cindy – Snabb häst, långt framme

5 – Victoria Tilly – Bra insatser för det mesta, i striden

6 – Varg Eld – Svårt läge men ska streckas

8 – Carelin – Möjlingen plats

9 – Super Benny – Hoppas på en peng