17/8 Örebro

2 – Flirting Girl – Kändes jättefin som instängd senast, fint läge nu, plats

5 – Fonda Boko – Toppform men läget gör ju att man måste ligga lite lågt

6 – Digital Pro – Avslutade mycket bra i skymundan senast, svårt förstås från spår 8

10 – Belker – jättebra senast och ska förstås räknas även om motståndet är hårdast tänkbara

12 – Passa – Ser svårt ut