28/12 Vincennes

6 – Joker stursk – Mycket bra senast, jag tror vi är långt framme