29/12 Romme

1 – New Elegance – Bra att det är autostart, tror på bra chans

3 – Yqueme Wine – Klarade inte alls banan senast. Tycker att hon är mycket bättre än hon visat, så hon ska nog streckas

6 – Golden Sid – Mycket tapper från ledning senast då vi fick våldsamt tryck av en som jag bara inte kunde släppa till, borde ha bra chans här, men vi kan inte ta ledning av egen kraft så lite osäkert är det

9 – Jakaranda Velvet – Vann på bra sätt senast, troligen ännu bättre nu, i striden