5/5 Örebro

5 – Indoor Voises – Uppåtform, plats

7 – French Laundry – Bra senast men bortlottad nu

11 – One Memphis – Startsnabb och klarar distansen utan problem, kan nog vara plats