6/5 Visby

2 – Winnie Jovalley – Är nog riktigt bra

3 – Super Julia – Kanske plats från fint läge

4 – Jajamensan – Känner jag inte

5 – Jaguar Zon – Plats

6 – Kinnonna Goj – Bra chans bara det löser sig från lite krångligt läge

7 – Ari Ben – Ser ut som platschans

9 – Hanne Tooma – Svårbedömd