14/9 Bollnäs

3 – Highsurprise Laday – Viss kapacitet men är svårbedömd den här gången

4 – Rus Can – Bra platschans

5 – Lukas Zaz – Fin form, troligen långt framme

6 – Bear Victory – Gör ju bort sig emellanåt men bra nog att vara i segerstriden felfri

7 – Melizza – Bra och ska absolut streckas

8 – Klocksve Sprinten – Fin form, kanske plats

9 – Scarlets Mirakel – Har jag dålig koll på