18/3 Örebro

2 – One As – Mycket intressant, men jag känner inte hästen, troligen bra chans

6 – Lindsey Trot – liten platschans

8 – Staro Conch – Årsdebut och kan vara intressant

9 – Lazzania Katzner – Känner jag inte

10 – Main Ås – Ser svårt ut