30/3 Solvalla

2 – Extra Finess – Känner jag inte

3 – Bang In Line – Årsdebut, svårbedömd

5 – Dakota Tooma – Har jag aldrig kört, men det här är ju en bra häst som nog kan vara långt framme här

6 – Exotic Tooma – Dåligt läge, ligger lågt

7 – Tiffany Value – För dåligt läge även här

9 – Lewis O.M. – Klart uppåt senast, troligen i striden

11 – Melina Beauty – Fast med krafter var senast, mycket hårdare emot nu och jag ligger lågt