11/4 Gävle

1 – M.T.Calvados – Kapacitet för en plats

2 – About A Boy – Blir svårt från spår 12

3 – No More Headache – Uppåt senast , långt framme

4 – Kazien – Går jämt och bra, plats

5 – Super Hill – Känner jag inte

6 – Jerkefax – Har ingen koll på dagsformen

7 – All Inclusive – Ingen koll på formen

8 – Mark Skovgård – Känner jag inte

9 – Sokna Jo – Känner jag inte