31/8 Solvalla

2 – Govern Ås – Stenhårt lopp, ligger lågt

5 – Jeppas Hugo – Bra varje gång och har nog rätt bra chans nu

7 – Valles Emil – Bättre och bättre, plats

10 – Belize Boko – Har bra chans

11 – Kaizen – Kändes klart förbättrad senast, svårt ändå från det här läget