20/9 Örebro

1 – Emmy Jovalley – Känner jag inte

3 – Warena – Känner jag inte

4 – Mighty Winner – Känner jag inte

5 – Casper Clip – Känner jag inte

7 – Kaizen – Kan nog vara plats

8 – A Step Further – Går ju ganska bra, men jag vet inte mer än allmänheten

10 – Arnie Ken – Borde vara bra chans

11 – Pay Back Chip – Mycket bra senast jag körde, bra chans

12 – Lavoro – Känner jag inte