9/7 Rättvik

1 – Pauli Junior – Känner jag inte

3 – Saved From Above – Hästen är nog bra men läget gör det svårt

4 – Pilborka – Känner jag inte

6 – Chipping Fargo – Bra läge och troligen bra chans

7 – Jeppas Hugo – Underbar kämpe, bra chans trots det dåliga läget

8 – One More Bill – Riktigt bra efter TVÅ års frånvaro senast, svårbedömt lopp nu men det är en topphäst

10 – Champagne Coger – Känner jag inte

11 – Frazier – Kämpar på men inte lika bra som sin namne Joe