18/1 Romme

2 – O’Dyra – Känner jag inte

3 – Trevino Volo – Fin travare som nog är i striden här

4 – Opus Lavec – Klart bra senast, i striden

5 – Juts Höiby Stjärna – Bra varje gång men hårdare emot nu, plats

6 – Twigs Unique – Bra häst , blir nog svårt att stå emot hästarna från tillägg

7 – Västerbo Diego – Har jag ingen bra koll på

8 – Pröjsarn – Gör alltid tappra lopp, långt framme

9 – Modd Balder – Känner jag inte

10 – Quackerjack – Ingen koll på dagsformen

11 – Lereve Axe – Känner jag inte