20/6 Rättvik

3 – Purple Dream – Mycket bra senast, tror vi är i striden trots läget

4 – Golden Sid – Kanske inte lika bra som vi trodde senast, ligger lågt

6 – Lassas Lilla Laban – Ser svårt ut