21/6 Rättvik

1 – Pyramiden – Känner jag inte

2 – Guli Järven – Har jag heller ingen koll på

3 – Airtime – Kan nog vara plats

4 – Sing A Song – Har ju varit jättebra hela året, bra chans

5 – Sanna Vint – Fin form, plats

7 – Chivas Boko – Ser intressant ut tycker jag,

9 – Tenzing – Tror att vi är i striden

10 – Solpärla – Känner jag inte