18/9 Gävle

2 – Dennis De Castella – Ganska bra men för dåligt läge

3 – Korok – Bra form, plats

4 – Björli Mai – Känner jag inte

5 – Långarsbo Blixten – Känner jag inte

6 – Najad Tilly – Långt framme här

7 – Remote Control – Liten platschans på form och läge

8 – Hyltans Adonis – Har jag ingen koll på

11 – Doglas V.Cson – Länge sedan jag körde, kanske plats