Joker är hemma

Joker Stursk njuter av hemkomsten efter väl förrättat värv i Frankrike i vinter.