Vinst igen för Tarpon

Från 20 m tillägg avgjorde Tarpon säkert. Han låg långt bak i andra spår och avancerade 600 kvar i tredje. Tuggade säkert ned allt motstånd! Fin insats! Grattis alla inblandade!tarpon_romme
Tarpon färdig för start på Romme. Foto: Patricia Gordin