13/3 Mantorp

1 – Xantino Bay – Känner jag inte

6 – Dennis De Castella – Mycket bra senast efter långt uppehåll, bra chans

7 – Galvanize’em – Lite stökig att hantera men väldigt stark, långt framme

8 – Charmant Hornline – Ser ganska bra ut, luring

10 – Ufo Jet – Känner jag inte