10/5 Solvalla

1 – R.H.Garanti – Helt ok i första starten för oss, lite svår att vända tvärt som gör att vi kan få svårt att pricka starten. Annars är han bra

3 – Tzatziki – Känner jag inte

4 – Staro Jackson – Är absolut på gång men 20m tillägg brukar bli svårt

6 – Radiance Broline – Gör det bra men spår elva gör det svårt

7 – Pocket Rocket – Känner jag inte

10 – Dennis De Castella – Mycket bra senast, hårdare emot nu, plats