17/5 Solvalla

1 – R.H.Garanti – Bra kapacitet men väldigt opolerad och osäker, så spår fyra är sämsta tänkbara. I första hand gäller att han går felfritt

2 – Jack’s Kitten – Ett lopp i kroppen efter vintervila, liten platschans

4 – Sheila Laday – Bättre och bättre, långt framme trots att det är jättebra hästar emot

5 – Staro Jackson – Har varit riktigt bra i skymundan på slutet, toppchans nu

6 – Digger Smasher – Fin form, men det blir nog svårt från spår 8

7 – Nose Gear – Vet inte mer än allmänheten