18/8 Romme

1 – Klack Tekla – Känner jag inte

4 – Sheila Laday – Jättebra i skymundan senast, jag är faktiskt optimist trots läget

7 – Picasso Tilly – Pigg och alert i träning, några bra emot men vi är i striden

8 – Fritjof – Känner jag inte

9 – Mr Southwind – Mycket bättre än programmraden, luring