4/10 Solvalla

1 – O.M.Ebony – Bra senast men det är nog hårdare emot nu

3 – Tourzo – Är nog bra

5 – Rolex Tilly – Riktigt bra. Ser ut som flera topphästar i det här loppet, men jag är optimist

7 – Victor A.U. – Toppinsatser varje gång, nu trasslar nog läget till det

8 – Midnight Victory – Känner jag inte

9 – Picasso Tilly – Bra varje gång och gick ett mycket starkt slutvarv senast, långt framme trots hårt emot

10 – Calle Crown – Troligen i striden